Digitala terapiprogram tillsammans med en egen psykolog.
Hög tillgänglighet. Ger resultat.

Våra program vänder sig till dig som känner dig begränsad av t.ex stress, utmattningssyndrom, sömnproblem eller depression. Genom digitaliserade behandlingsmetoder och öka tillgängligheten av legitimerade psykologer kan vi minska kostnaden för effektiva behandlingar.


Är det här något för mig?
Motifire har god effekt vid de allra flesta formerna av psykisk ohälsa.
Stress
Lär dig hantera din stress och prioritera så att du inte hamnar i utbrändhet eller utmattningssyndrom.
Relationer
Lär dig att bli bättre på att anknyta emotionellt och att vårda dina relationer, inte minst relationen till dig själv. Höj din självkänsla.
Ångest
Många går runt med ångest i onödan. Gå modulerna och lär dig bemästra din oro eller ångest.
Depression
Depression och nedstämdhet kan uppkomma av olika anledningar. Vi ger dig verktygen att komma ur din depression.
Logga in med Bank-ID och prova på.
Vad vi inte kan behandla i Ahum Motifire: När det gäller akuta eller svårare psykiatriska tillstånd som borderline, schizofreni och bipolär sjukdom hänvisar vi till psykiatrin. Även i sådana fall kan Motifire bli ett komplement, men under inrådan av läkare. Om svårare problem dyker upp i behandlingen som inte passar i Motifire kommer psykologen att se till att patienten får en rekommendation till rätt behandling.

En jämförelse mellan Ahum Motifire
och traditionell KBT-behandling

Ahums behandling är effektiv. Patienten slipper resor till och från kliniken.
I Ahum Motifire slipper du passa tider utan kan jobba när och där det passar dig.
Vi Motifire engagerar dig som patient. Det blir tydligare vem som gör själva jobbet.
Behandlingen kostar mindre än traditionell KBT-behandling. Du kan få samma effekt till mindre än en tredjedel av priset.
i Ahum Motifire får du struktur på terapin. Allt du skriver och fyller i dokumenteras i rapporter som visualiserar och tydliggör ditt nedlagda arbete vilket också är motiverande.
Skrivande i sig har en bevisad terapeutisk effekt.
Istället för tabletter...
Idag äter 1 miljon svenskar antidepressiv medicin. Över en halv miljon äter ångestdämpande medicin, dvs någon form av lugnande medicin. Många äter både och. Många av dessa har inte ens en diagnos och äter medicin på felaktiga grunder. Sömnproblemen har ökat i Sverige de senaste decennierna och nu uppger 74% att de har problem med sömnen. De flesta gör ingenting åt sina problem. Förskrivningen av sömnmedel ökat med 40% det senaste decenniet. Alla dessa mediciner har biverkningar och kommer inte åt den underliggande orsaken till besvären. Ovanpå detta kan det vara svårt att trappa ner dosen. Många upplever att de blir beroende av medicinerna. Våra behandlingar ger bestående positiva förändringar och ger inte några biverkningar.
Våra behandlingar
Ahum Motifires behandlingar är individanpassade och oftast indelade i tre steg:
1
Insikt
På en månad kan du få nya insikter i vad du behöver göra för att förändra din situation. Det är viktigt att du som patient får applicera dina nya insikter och färdigheter i din vardag. All behandling kräver reell förändring för att ge resultat, antingen på insidan eller utsidan och oftast både och.
2
Förändring
Efter tre månader i behandling kan du uppnå förändringar i ditt liv. För de som lider av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa är tre månaders behandlingstid i regel vad som behövs för att bli symtomfri, dvs må bra.
3
Bemästrande
Efter sex månaders behandling kan du bemästra din situation och uppnå långsiktiga förändringar. Det kan ibland också behövas behandlingstid på upp till sex månader om du lider av svårare besvär. Psykologen hjälper dig att avgöra vad du behöver och tar alltid i stöd i den senaste forskningen. Precis som att det inte rekommenderas att besöka en psykolog 10 timmar i rad, kan du inte heller i Motifire pressa in nya insikter på alltför kort tid. Riktig beteendeförändring tar tid!
Ta del av Vilmas resa genom Motifire.
Så hjälpte behandlingen mot den ångest som hon lidit av i 6 år
Kom igång med Ahum Motifire.
Idag kan vi erbjuda behandlingar som sträcker sig från en vecka till över en månad. Under den tiden arbetar du enskilt i våra digitala program medan du parallellt har tillgång till en egen psykolog. Arbetet innebär att du gör skattningar av ditt mående och dina vanor, besvarar terapeutiska frågor, gör övningar och reflekterar i de moduler som psykologen plockat fram utifrån din problematik. Psykologen följer ditt arbete på nära håll via vår plattform och kommer att ge dig råd om din arbetstakt, om hur du reflekterar och hur väl du tagit till dig nya insikter och färdigheter. Om du kör fast kan du också ta hjälp av psykologen. Du kommer också att få stöd och uppmuntran av psykologen om denne märker att du slagit av på takten och uteblivit några dagar.